19. 2. 2020 O staré kuchyni na Šumavě a starých šumavských řemeslech

V rámci festivalu Litera Šumava proběhla ve středu 19.2. v Městské knihovně v Sušici přednáška manželů Růženy a Václava Váchových na téma staré kuchyně a starých šumavských řemesel.
V první části přednášky nás seznámila paní Váchová s tím, jak vypadaly kuchyně našich předků. Zároveň jsme si mohli prohlédnout kameninové nádobí a dobové kroje kuchařky a služebné z měšťanské rodiny. Připomněli jsme si jídla našich babiček, kteří mnozí připravují dodnes (šmorn, šterc, rozpeky, cmunda, žahour, vošouchy, kucmoch a další). V živé debatě jsme se dozvěděli, že každý je zná pod jiným názvem (vánočka = spleták nebo houska, koblihy = šišky).
Ve druhé části přednášky jsme se pomocí fotografií přenesli mezi stará šumavská řemesla. Představena nám byla především ta řemesla, která byla spojena s těžbou a přepravou dřeva např. těžaři, dřevaři, hamerníci, kolomazníci, voraři, dále skláři, kováři, koláři a mnoho dalších.
Pan Vácha se zmínil i o těžkém každodenním životě obyčejných lidí, jehož součástí bylo i pěstování zemědělských plodin a chov dobytka.
Poslední zajímavostí bylo vyprávění o dopravě z počátku 20. století s ukázkou úřednické drážní uniformy z roku 1934.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< <  1  2  > >>

Zpět